- עודכן ב:06/05/2021
הפסקת המים נדחית ליום שני  2.9 בין השעות 9-14   בחלק המערב...
מזכירות עדי - עודכן ב:01/09/2019
- עודכן ב:27/06/2019
חוג ברידג' למתחילים אנו מועדון ותיקי עדי , מזמינים אתכם תושב...
מזכירות עדי - עודכן ב:20/08/2018
בימים האחרונים נצפה נחש בשעות הערב באזור השכונה הותיקה, ברחו...
מזכירות עדי - עודכן ב:12/06/2017
- עודכן ב:04/04/2017
מזכירות עדי - עודכן ב:02/08/2016
לתושבים שלום בשנה האחרונה הגיעה אלינו החיפושית חדקונית הדקל ...
מזכירות עדי - עודכן ב:18/05/2015

____

פרטי הילד:

//

פרטי ההורים:

הערות:

הצהרת בריאות הילד:

הננו מודעים לכך כי מעון היום, להלן "המעון", שבהנהלתכם – אליו עומד הילד להתקבל – בנוי לטיפול בילדים בריאים, ללא צורך בטיפול ותזונה מיוחדים. ידוע לנו כי בצוות המעון – בהתאם לתקנות של משרד העבודה והרווחה – לא כלולים רופאים, אחיות או בעלי מקצוע פרה – רפואיים. הננו מצהירים כי בריאותו של הילד- תקינה ואין לו מגבלה רפואית. אני מתחייב/ת להודיע למנהל/ת המעון על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי.

במידה ויש לילד/ה מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנערכת במעון ומטעמו ו/או יש לבני/בתי רגישות יתר כגון אסטמה, אלרגיה לסוגי מזון וכד'. עליכם להגיע למנהל/ת המעון לשם סיום הרישום.