קריאות שירות
טפסים
בריכת שחיה

טפסים לבונים

למשפחות שלום רב

 

 

כחלק מתנאי ההיתר של המשתכנים (בד"כ  מי שבונה לבד ולא עם קבלן מפתח)

 

נדרש להחתים את שני הטפסים המצורפים .

 

 

בברכה

 

 

 

   עירית בוטנרו/images/adi/ha3_מינוי_אחראי_ביצוע_שלד.pdf

 

 

 

 

 

/images/adi/ha3_פינוי_פסולת_בנין_מאתר_בניה.pdf