קריאות שירות
טפסים
בריכת שחיה

מידע חיוני בעדי

שעות פעילות הבריכה 

 

לפתחת קובץ שעות פעילות בריכה חודש ספטמבר  2021 לחצו כאן

 

הערות:

משתמש אשר לא יפעל לפי ההנחיות יתבקש ע"י המפעיל / מציל לצאת את שטח הבריכה. הוצאת משתמש נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המציל / מפעיל. כל טענה יש להפנות לועדת בריכה או למזכירות הישוב.

 בבריכת הפעוטות אין מציל. על ההורים להשגיח היטב על ילדיהם.

  הרחצה בהשגחת ובאחריות ההורים בלבד.

•  לרשות השחיינים יוקצו מסלולי שחיה עפ"י שיקול דעת המציל ובהתאם להנחיות שיועברו מעת לעת.  בימים שישי ושבת יוקצו מסלולים לשחיינים עד השעה 10:00.

•  בעלי/ות שיער ארוך, חייבים בשימוש בכובע ושיער אסוף. השיער המצטבר בפינות הבריכה פוגע במתרחצים אחרים ובמערכות הסינון. ההורים נקראים להנחות את ילדיהם בנדון.

•           הבריכה היא נכס של האגודה ולכן אנא הקפידו לשמור עליו והנחו את ילדיכם בהתאם. 

•           כניסת תינוקות/ילדים לא גמולים לבריכה הגדולה אסורה!

כניסת תינוקות/ילדים לא גמולים לבריכת הפעוטות מותנית בלבישת טיטול בריכה מותאם!

•           תושב שלא יקפיד על כללי התנהגות נאותים, לא תורשה כניסתו לבריכה.

  •       אסור להכניס לבריכה בקבוקי זכוכית ו/או אלכוהול מכל סוג שהוא.

•           הכנסת בעלי חיים לשטח הבריכה אסורה, למעט כמתחייב על פי חוק.

ככל שתהיינה פעילויות מיוחדות אשר תשפענה על שעות הפתיחה / סגירה של הבריכה, תצא הודעה על כך מבעוד מועד.

אנא קראו בתשומת לב את הוראות השימוש והוראות הבטיחות המפורסמות על הקיר.

אנא הישמעו להוראות המפעילים והמצילים והשגיחו על הבטיחות.

שימרו על הניקיון. אנו נתקין פחים ייעודיים לפסולת למיחזור. אנא השליכו אליהם את הפסולת המתאימה.

מסלולי שחייה יפתחו ויסגרו לפי החלטת מפעיל והצרכים ברגע נתון.

בברכה – ועדת בריכה

 

הנחיות לפינוי פסולת מוצקה וגזם - 2021
הנחיות אלו נועדו לקבוע כללים ברורים שתכליתם שמירה על ניקיון רחובות הישוב
ושמירה על הסדר באתר המיחזור של הישוב .

1 . אתר המיחזור -
     החל ממועד כתיבת ההנחיות הללו אתר פינוי הפסולת המוצקה והגזם יהיה נעול ופינוי
     הפסולת ו/או הגזם יתבצע כדלהלן:
א.  על התושב/ת לפנות למזכירות הישוב בטלפון – 9865842-04 או 9898636-054
     לתיאום פתיחת אתר המיחזור.
ב.  אתר המיחזור יפתח שלוש פעמים ביום למשך חצי שעה בשעות: 08:00 עד 08:30 ;
    11:00 עד 11:30 ; 13:00 עד 13:30 והכל על פי תיאום מראש כאמור בסעיף א. 1 .
ג.  מזכירות הישוב תשלח נציג ממח' האחזקה שיפתח במועד שיתואם עם התושב/ת
    את האתר ויפקח למניעת השלכת פסולת אסורה.
ד. פסולת מוצקה תפונה ותיזרק לתוך המכולה המוצבת באתר )אין לערבב בין פסולת
    מוצקה לגזם(.
ה. באתר תוקם פינה לריכוז פסולת ריהוט עץ בלבד )לא מתכת(.
    פינוי פסולת בניין לאתר המיחזור אסור בהחלט, על התושבים
    להקפיד לפנות פסולת בניין לאתרי הטמנה מוכרזים ומוכרים.

2 . מועד פינוי הגזם נקבע לימי שני בשבוע .
א. את הגזם ניתן להוציא החל מיום שבת ולא יאוחר מיום ראשון בחצות. מובהר כי
    ניתן להמשיך להוציא גזם בשקי ביג -באג שירכשו ע"י התושבים.
ב. ככל שנעשו עבודות גינה בימים אחרים בשבוע, מחובתו/ה של התושב/ת לוודא כי
   כל הגזם )מכל סוג שהוא( מפונה לאתר המחזור )כאמור בסעיף 1 לעיל(, כל פסולת
   שתושלך לשטחים ציבוריים תגרור הטלת קנסות ע"י מח' הפיקוח של המוע"א.
ג. קבלני גינון או תושבים לא יעבירו בעזרת מפוחי אוויר או בכל שיטה אחרת עלים
    ושאריות גזם לשטח הציבורי, למדרכות, לכבישים ולמסלעות פאתי הישוב. פעולה
   כזו כמוה כזיהום שטח ציבורי. בכל מקרה, האחריות מוטלת על כתפי התושב אנא
   הקפידו להנחות את קבלני הגינון הפרטיים בהתאם.
3 . הערה: הישוב מעודד הפרדת פסולת לצורך מיחזורה, הינכם מתבקשים
     להקפיד הקפדה יתרה על הפרדת הפסולת.
     תושבים יקרים – הקפדה על הכללים והתנהלות נכונה תביא לשיפור חזות הישוב,
    תשפר את איכות חיינו ותחסוך לישוב ממון רב שיופנה להענקת שירותים נוספים
     לרווחתנו.
בברכ ה
רז יורה – יו"ר

 

 

 

 

רכזת הסעות משה ניפוסי 0542347041

 

 

 

 רב"ש הישוב - צביקה הכט   0523997449 ,0507808586,   0505079400

 
 
 
שירות לקוחות מוסדי הוט
1-800-106161  המוקד פעיל ימים א-ה 8:00 עד 19:00
                                  שישי וערבי חג 8:00 עד 14:00
 
מוקד טיפול תקלות מוסדי הוט
1-800-106161 שלוחה 2. דיווח על תקלות הוט. מוקד זה פעיל 24/7.
 
 
מייל:  info@adio.org.il 
 
רנטה בן דוד:
מייל: renata.bendavid@gmail.com 
 

 

 

  שעות קבלת קהל במזכירות והנהלת חשבונות: 

 

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

מזכירות/ הנה"ח

9:00-14:00

9:00-14:00

9:00-14:00

9:00-14:00

סגור

8:30-11:00

                      

 

דואר רשום וחבילות ניתן לקבל בימים הרשומים :

 יום ראשון בין השעות 18:00-20:00

יום רביעי בין השעות 16:00-18:00

יום שישי  בין  השעות 09:00-11:00

יום חמישי - סגור

דבר דואר שלא יילקח תוך 14 יום יוחזר לדואר נצרת עילית.

 

 

שעות פתיחת הספרייה:

 

ימי   ב'  בין השעות 18:30  - 16:30 

ימי  ה'  בין השעות 18:30 – 16:30

 

 

 

טלפון המרפאה 04-9860969 פקס המרפאה 04-9502301

 

שלום רב,

 

שעות הקבלה של ד"ר אלון קירש:

יום א'    07:45-09:00

יום שני  08:00 - 13:00

יום שלישי  10:00 - 13:00

יום חמישי  13:30 - 18:30

 

שעות קבלת אחות :

יום שני ,   08:30 - 12:00

יום שלישי,  09:30 - 15:00,   

 יום חמישי,  11:00 - 19:00.

בדיקות מעבדה:

יום ב' 07:30-08:30 

יום ג' 07:00-09:15 

מזכירה:

יום ב' 08:00-11:00

יום ג' 10:00-13:00 

יום ה' 13:30-16:00 

יום רביעי  טיפת חלב 08:00-11:00

אנא שימו לב לשינויים אלו,

קבלת טיפת חלב תתקיים בימי רביעי,פעמיים בחודש, בשבוע ראשון ושלישי של כל חודש, בתיאום מראש בלבד ישירות מול אוליסיה האחות.

הרשמה לתורים לרופא משפחה ולבדיקות דרך אתר הכללית.

 

מרפאת שפרעם: 8432300 ,

אבחון מהיר  מבוגרים זבולון 8787818, אבחון מהיר ילדים זבולון 8787966

ביקור רופא 6101 *

   

 

 

  

שעות פתיחת המכולת:

ימים א'-ה' בשעות 06:30-14:00, 16:00-19:30

יום ו'  וערבי חג בשעות 06:30-:14:00

טלפון: 04-9866046

 

 

 

שעות התפילה בבית הכנסת:
יום שישי: תפילת ערבית בשעה 19:00
שבת: תפילת שחרית בשעה 7:00

  

לוכדי  נחשים

 

אור יחזקאלי 0509605045, יואל  אייזנברג 0508594534.