קריאות שירות
טפסים
בריכת שחיה

בריכת השחיה 2021

ועדת בריכת | עדכון אחרון:  31/08/2021 14:16

שעות פעילות הבריכה

 

לפתחת קובץ שעות פעילות בריכה חודש ספטמבר  2021 לחצו כאן

 

הערות:

 

משתמש אשר לא יפעל לפי ההנחיות יתבקש ע"י המפעיל / מציל לצאת את שטח הבריכה. הוצאת משתמש נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המציל / מפעיל. כל טענה יש להפנות לועדת בריכה או למזכירות הישוב.

 בבריכת הפעוטות אין מציל. על ההורים להשגיח היטב על ילדיהם.

  הרחצה בהשגחת ובאחריות ההורים בלבד.

•  לרשות השחיינים יוקצו מסלולי שחיה עפ"י שיקול דעת המציל ובהתאם להנחיות שיועברו מעת לעת.  בימים שישי ושבת יוקצו מסלולים לשחיינים עד השעה 10:00.

•  בעלי/ות שיער ארוך, חייבים בשימוש בכובע ושיער אסוף. השיער המצטבר בפינות הבריכה פוגע במתרחצים אחרים ובמערכות הסינון. ההורים נקראים להנחות את ילדיהם בנדון.

•           הבריכה היא נכס של האגודה ולכן אנא הקפידו לשמור עליו והנחו את ילדיכם בהתאם. 

•           כניסת תינוקות/ילדים לא גמולים לבריכה הגדולה אסורה!

כניסת תינוקות/ילדים לא גמולים לבריכת הפעוטות מותנית בלבישת טיטול בריכה מותאם!

•           תושב שלא יקפיד על כללי התנהגות נאותים, לא תורשה כניסתו לבריכה.

  •       אסור להכניס לבריכה בקבוקי זכוכית ו/או אלכוהול מכל סוג שהוא.

•           הכנסת בעלי חיים לשטח הבריכה אסורה, למעט כמתחייב על פי חוק.

ככל שתהיינה פעילויות מיוחדות אשר תשפענה על שעות הפתיחה / סגירה של הבריכה, תצא הודעה על כך מבעוד מועד.

אנא קראו בתשומת לב את הוראות השימוש והוראות הבטיחות המפורסמות על הקיר.

אנא הישמעו להוראות המפעילים והמצילים והשגיחו על הבטיחות.

שימרו על הניקיון. אנו נתקין פחים ייעודיים לפסולת למיחזור. אנא השליכו אליהם את הפסולת המתאימה.

מסלולי שחייה יפתחו ויסגרו לפי החלטת מפעיל והצרכים ברגע נתון.

בברכה – ועדת בריכה

טפסי הרשמה מצורפים: