עדי ד.נ.נצרת עילית 17940  |  טלפון:04-9865842 |  פקס:04-9867723 |  דוא"ל:info@adi.org.il
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות עדי (22/07/2014 15:45)
מזכירות עדי (22/07/2014 10:05)
מזכירות עדי (22/07/2014 10:05)
מזכירות עדי (21/07/2014 13:46)
מזכירות עדי (21/07/2014 13:41)
הודעות לחברים
ועדת נוער (17/07/2014 19:51)
ועדת נוער (09/07/2014 19:46)
הודעות מהוועדות השונות
ועדת ספריה (21/07/2014 18:40)
ועדת ספריה (09/07/2014 14:57)
ועדת חוגים (08/07/2014 17:13)