עדי ד.נ.נצרת עילית 17940  |  טלפון:04-9865842 |  פקס:04-9867723 |  דוא"ל:info@adi.org.il
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות עדי (21/12/2014 11:33)
מזכירות עדי (21/12/2014 09:48)
מזכירות עדי (21/12/2014 09:26)
מזכירות עדי (19/12/2014 11:19)
מזכירות עדי (18/12/2014 09:01)
הודעות לחברים
ועדת נוער (17/12/2014 17:21)
ועדת נוער (15/12/2014 19:57)
ועדת נוער (15/12/2014 18:22)
ועדת נוער (11/12/2014 20:01)
ועדת נוער (10/12/2014 19:18)
הודעות מהוועדות השונות
ועדת חוגים (21/12/2014 18:24)
ועדת חוגים (16/12/2014 19:29)
ועדת ספריה (16/12/2014 17:34)
ועדת ספריה (16/12/2014 17:34)
ועדת חוגים (15/12/2014 17:55)