עדי ד.נ.נצרת עילית 17940  |  טלפון:04-9865842 |  פקס:04-9867723 |  דוא"ל:info@adi.org.il
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות עדי (23/04/2014 10:57)
מזכירות עדי (23/04/2014 09:25)
מזכירות עדי (22/04/2014 16:46)
מזכירות עדי (22/04/2014 15:22)
מזכירות עדי (18/04/2014 19:09)
הודעות מהוועדות השונות
ועדת חוגים (23/04/2014 19:01)
ועדת חוגים (23/04/2014 16:01)
ועדת נוער (23/04/2014 14:13)
ועדת נוער (19/04/2014 20:26)
ועדת חוגים (13/04/2014 18:33)
ועדת גני הילדים (13/04/2014 13:43)
ועדת גני הילדים (13/04/2014 09:35)
ועדת ספריה (09/04/2014 09:15)
דודי שמש וחשמל
יחידת דיור 2 חדרים קומת קרקע מרוהטת המחיר כולל ארנונה לא כולל חשמל מים וגז וועד ישוב...
משפחת קריסטל