עדי ד.נ.נצרת עילית 17940  |  טלפון:04-9865842 |  פקס:04-9867723 |  דוא"ל:info@adi.org.il
חג אביב שמח
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות עדי (01/04/2015 12:35)
מזכירות עדי (01/04/2015 09:20)
מזכירות עדי (01/04/2015 09:20)
מזכירות עדי (01/04/2015 09:19)
מזכירות עדי (31/03/2015 16:22)
הודעות לחברים
ועדת נוער (24/03/2015 19:15)
ועדת נוער (24/03/2015 16:40)
ועדת נוער (22/03/2015 20:18)
ועדת נוער (19/03/2015 18:40)
הודעות מהוועדות השונות
ועדת ספריה (01/04/2015 12:47)
ועדת ספריה (01/04/2015 12:47)
ועדת גני הילדים (31/03/2015 19:35)
ועדת חוגים (31/03/2015 17:32)
ועדת נהלים (30/03/2015 10:47)
ועדת ספריה (30/03/2015 00:18)
ועדת נהלים (24/03/2015 12:16)
ועדת נהלים (24/03/2015 11:58)
ועדת ספריה (23/03/2015 13:29)