עדי ד.נ.נצרת עילית 17940  |  טלפון:04-9865842 |  פקס:04-9867723 |  דוא"ל:info@adi.org.il
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות עדי (01/10/2014 10:57)
מזכירות עדי (01/10/2014 10:54)
מזכירות עדי (29/09/2014 12:59)
מזכירות עדי (29/09/2014 12:14)
מזכירות עדי (29/09/2014 11:20)
הודעות לחברים
ועדת נוער (30/09/2014 18:37)
ועדת נוער (28/09/2014 19:59)
ועדת נוער (28/09/2014 17:52)
ועדת נוער (28/09/2014 17:46)
הודעות מהוועדות השונות
ועדת חוגים (30/09/2014 19:30)
ועדת חוגים (30/09/2014 19:22)
ועדת חוגים (30/09/2014 19:22)
ועדת חוגים (30/09/2014 19:22)
מועדון 50+ (29/09/2014 11:19)
ועדת גני הילדים (22/09/2014 15:05)
ועדת ספריה (21/09/2014 15:19)
ועדת גני הילדים (21/09/2014 12:50)
ועדת חוגים (18/09/2014 17:03)
ועדת חוגים (16/09/2014 18:35)