עדי ד.נ.נצרת עילית 17940  |  טלפון:04-9865842 |  פקס:04-9867723 |  דוא"ל:info@adi.org.il
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות עדי (15/04/2014 15:13)
מזכירות עדי (15/04/2014 15:12)
מזכירות עדי (14/04/2014 10:54)
מזכירות עדי (14/04/2014 10:49)
מזכירות עדי (13/04/2014 10:25)
הודעות מהוועדות השונות
ועדת נוער (15/04/2014 15:14)
ועדת בית כנסת (14/04/2014 10:38)
ועדת חוגים (13/04/2014 18:34)
ועדת חוגים (13/04/2014 18:33)
ועדת גני הילדים (13/04/2014 13:43)
ועדת גני הילדים (13/04/2014 09:35)
ועדת נוער (09/04/2014 20:01)
ועדת ספריה (09/04/2014 09:15)
ועדת נוער (07/04/2014 17:38)
מועדון 50+ (07/04/2014 11:49)
ועדת נוער (03/04/2014 16:35)
ועדת נוער (02/04/2014 16:40)
ועדת ספריה (02/04/2014 15:01)