עדי ד.נ.נצרת עילית 17940  |  טלפון:04-9865842 |  פקס:04-9867723 |  דוא"ל:info@adi.org.il
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות עדי (22/08/2014 08:55)
מזכירות עדי (20/08/2014 12:16)
מזכירות עדי (19/08/2014 11:44)
מזכירות עדי (19/08/2014 10:59)
מזכירות עדי (19/08/2014 10:46)
הודעות לחברים
ועדת נוער (17/08/2014 11:32)
הודעות מהוועדות השונות
ועדת חוגים (20/08/2014 18:44)
ועדת ספריה (18/08/2014 18:08)
ועדת ספריה (18/08/2014 18:06)
ועדת ספריה (13/08/2014 11:15)
ועדת גני הילדים (09/08/2014 10:20)