עדי ד.נ.נצרת עילית 17940  |  טלפון:04-9865842 |  פקס:04-9867723 |  דוא"ל:info@adi.org.il
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות עדי (25/10/2014 23:52)
מזכירות עדי (25/10/2014 22:45)
מזכירות עדי (25/10/2014 22:44)
מזכירות עדי (23/10/2014 19:08)
מזכירות עדי (20/10/2014 12:19)
הודעות לחברים
ועדת נוער (12/10/2014 20:02)
ועדת נוער (12/10/2014 15:01)
ועדת נוער (12/10/2014 13:57)
הודעות מהוועדות השונות
ועדת חוגים (21/10/2014 15:50)
ועדת חוגים (21/10/2014 15:48)
ועדת ספריה (20/10/2014 13:54)
ועדת ספריה (20/10/2014 13:53)
ועדת חוגים (20/10/2014 13:08)
ועדת חוגים (20/10/2014 13:08)
ועדת חוגים (12/10/2014 09:00)